Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Autumn Embrace vol.2

Small Bracelet

Necklace
Ας δούμε μερικές... Εναλλακτικές! Με μικρότερα μοτίβα από το αρχικό Autumn Embrace, το βραχιόλι μπορεί να γίνει όσο κοντό χρειάζεται, ώστε να ταιριάζει ακόμα και στο χεράκι του παιδιού σας! Το κολιέ με μικρά ή μεγαλύτερα μοτίβα κατασκευάζεται επίσης σε διάφορα μεγέθη.

Let's see some...Alternatives! With smaller motifs than the initial Autumn Embrace, the bracelet can be made as short as needed so as to fit even in your child's arm! The necklace with small or larger motifs can also be made in various sizes.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου